Kim jesteśmy?

Centralny Rejestr Petycji Obywatelskich (CRPO) utworzony w 2018 roku to niezależny ruch na rzecz Obywateli, który ma na celu zapewnienie, że opinie, głos i wartości Obywateli wpływają i mają realny udział na decyzje władz w kraju na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym czy nawet międzynarodowym.

Rejestr jest całkowicie niezależnym podmiotem działającym non profit. Nie należymy do jakichkolwiek politycznych, ideologicznych czy religijnych ugrupowań. 

Wpływ mobilizacji online:

Rozwój sieci internetowych i społecznościowych pozwala witrynie www.crpo.org.pl na wykorzystywanie głosu demokracji poprzez angażowanie użytkowników Internetu. Na tej platformie dostępnej dla wszystkich, każdy może wykazać inicjatywę i stać się propagatorem zmian, uruchamiając mobilizację społeczeństwa w postacji petycji czy sondażu społecznego oraz szukanie dla swojej inicjatywy poparcia.

  • Petycje lub sondaże z serwisu mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych.
  • Uwagi sygnatariuszy są źródłem wsparcia i pomysłów dla autorów petycji.
  • Ogromne wykorzystanie narzędzia jakim jest Centralny Rejestr Petycji Onywatelskich prowadzi Państwo Polskie, państwa członkowskie, firmy i liderów do bardziej ostrożnych decyzji i poczynań w swoich rządach. Obecnie każdy może stać się inicjatorem ruchu społecznego i wywołać ruch mobilizacji.

Nasz zespół pracuje ciężko, aby pomóc społeczeństwu z myślą o Obywatelach. Nasza witryna stale się rozwija, aby zaspokoić Ciebie i zaproponować rozwiązania zawsze skuteczniejsze.